Over deze pilotversie

De website www.financiengemeenten.nl is een product van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze integrale webbased database is ontwikkeld vanuit de gedachte dat goede informatie over de (ontwikkeling van de) financiële positie en de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de rijksuitkeringen voor gemeenten van groot belang is voor het goed kunnen uitoefenen van hun taken en het maken van weloverwogen keuzes.

Momenteel bevindt deze website zich nog in de ontwikkelfase. Op termijn zullen nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden. Denk hierbij aan gegevens over lokale belastingen, meer informatie over het gemeentefonds of extra mogelijkheden om gemeenten onderling te vergelijken.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze website en uw suggesties voor verbetering. Indien u feedback wilt geven kan dat via de onderstaande link.

Enquête invullen