Lasten per hoofdfunctie € per inwoner en (%) 2019
Aa en Hunze Aalsmeer
Bestuur en ondersteuning €487 20,1% €966 25,8%
Veiligheid €68 2,8% €85 2,3%
Verkeer, vervoer en waterstaat €118 4,9% €182 4,8%
Economie €68 2,8% €976 26,1%
Onderwijs €72 3,0% €96 2,6%
Sport, cultuur en recreatie €268 11,1% €254 6,8%
Sociaal domein €888 36,7% €604 16,1%
Volksgezondheid en milieu €236 9,7% €203 5,4%
VHROSV €214 8,8% €379 10,1%
Totaal €2.420 100% €3.744 100%