Presentatie afbeelding
Netto schuldquote
200816,3
20097,5
201015,5
201114,7
201216,1
201316,6
201414,4
201514,0
201611,0
201711,0
201833,0
201931,0
202029,0
202128,0
202226,0
Voetnoot
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten.