Presentatie afbeelding
Netto schuldquote (correctie)
20089,6
2009-1,9
2010-1,9
20112,5
20122,5
20132,5
20142,5
20158,0
20167,0
20176,0
201833,0
201931,0
202029,0
202129,0
202226,0
Voetnoot
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten.