Presentatie afbeelding
Solvabiliteit
200845,2
200960,2
201060,2
201159,5
201259,5
201359,5
201459,5
201558,0
201664,0
201766,0
201853,0
201951,0
202051,0
202150,0
202250,0
Voetnoot
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten.