Presentatie afbeelding
Structurele exploitatieruimte
20144,0
20155,0
20168,0
20175,0
20182,0
20191,0
20200,0
20210,0
20220,0
Voetnoot
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten.