Presentatie afbeelding
Baten per economische categorie € per inwoner 2020
2020
2.2.1 Belast. op prod.246,1
2.2.2 Belast. op huish.77,2
3.7 Leges128,3
4.3.1 Ink. overdr.1.648,9
4.4.1 Kap. overdr. 0,0
7.1 Mut. res.387,8
7.2 Mut. voorz.0,0
7.5 Ovg. verrek.5,2