Presentatie afbeelding
Per inwoner (€) 2019
Totaal uitkeringsjaar per inwoner
Eigen mid.-127
Ink. en part.109
Sam. en burg.23
Jeugd281
Maat. ond.372
Educatie95
Volksgez.7
Cult. en ont.177
Infr. en geb.335
Rio. en rei.-46
Openb. en vgh.98
Best. en alg. ond.119
Overig0