Presentatie afbeelding
Totaal uitkeringsjaar (x €1.000) Aa en Hunze 2019
Totaal uitkeringsjaar
Eigen mid.-3.223
Ink. en part.2.776
Sam. en burg.589
Jeugd7.145
Maat. ond.9.439
Educatie2.403
Volksgez.181
Cult. en ont.4.495
Infr. en geb.8.514
Rio. en rei.-1.160
Openb. en vgh.2.479
Best. en alg. ond.3.017
Overig-2