Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AltenaGemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwonersNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs3,83,55,8
4.2 Onderwijshuisvesting56,369,171,4
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.52,158,576,6