Presentatie afbeelding
Volksgezondheid en milieu naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AltenaGemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwonersNederland
7.1 Volksgez.58,839,046,9
7.2 Riolr.52,677,078,3
7.3 Afval87,7102,9105,9
7.4 Milieubeh.25,530,340,3
7.5 Begrfpl. en crem.14,98,68,2