Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2019
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Aa en Hunze59,39,1
Gemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwoners61,221,2
Nederland68,937,5