Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2020
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Aa en Hunze61,68,7
Gemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwoners63,522,9
Nederland70,241,8