Presentatie afbeelding
Volksgezondheid en milieu naar taakvelden € per inwoner 2019
Gemeente Aa en HunzeGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
7.1 Volksgez.44,538,946,3
7.2 Riolr.60,882,479,9
7.3 Afval82,791,099,0
7.4 Milieubeh.37,428,834,0
7.5 Begrfpl. en crem.10,39,28,2