Presentatie afbeelding
Volksgezondheid en milieu naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente Aa en HunzeGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
7.1 Volksgez.45,441,146,9
7.2 Riolr.60,080,978,3
7.3 Afval87,197,9105,9
7.4 Milieubeh.35,832,940,3
7.5 Begrfpl. en crem.10,79,28,2