Een ogenblik geduld a.u.b.

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
  • bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen niet op dit taakveld:

  • lasten van (preventief-) medische maatregelen die zich primair richten op de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Die lasten moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: