Een ogenblik geduld a.u.b.

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • LHBT-beleid;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang;
 • lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;
 • activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten worden geboekt op dit taakveld:

 • Lasten voor extra subsidie voor buurt- en clubhuizen die inkomstenderving hebben door de maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen.
 • Kwijtschelding huur voor buurt- en clubhuizen die inkomstenderving hebben, moet worden verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.
 • Lasten in geval van extra kinderopvang voor bijvoorbeeld vitale beroepen of van extra gebruik van de regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen niet op dit taakveld:

 • Lasten peuterspeelzalen horen thuis op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: