Een ogenblik geduld a.u.b.

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

 • verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri’s en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons;
 • beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers-(circulatie)plannen, - onderzoek, -voorlichting, -onderricht en –examens buiten scholen;
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud;
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud;
 • openbare laadpalen voor elektrische voertuigen;
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
 • reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
 • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;
 • leges;
  • ontheffingen wegenverkeerswet;
  • kabels en leidingen;
  • ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte;
  • telecommunicatie

Tot dit taakveld behoren niet:

 • (aanleg van) wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 8.2 in het geval van niet-bedrijventerrein of taakveld 3.2 in het geval van bedrijfsinfrastructuur;
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • (aanleg van) parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, horen onder taakveld 2.2;
 • (aanleg van) toeristische fiets- en wandelpaden, en een vliegveld uitsluitend voor sportvliegen horen onder taakveld 5.7;
 • Financiering van de aanleg van CAI, breedband en glasvezel valt onder 3.1 Economische ontwikkeling.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: