Een ogenblik geduld a.u.b.

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

  • afvalscheiding en recycling;
  • vuilophaal en afvoer;
  • vuilstort en verwerking;
  • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing;

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
  • verrekening kwijtschelding reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; deze hoort onder taakveld 6.3.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten niet op dit taakveld worden verantwoord:

  • kwijtschelding afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Deze horen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: