Een ogenblik geduld a.u.b.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
  • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
  • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
  • schuldhulpverlening;
  • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: